Các khoá học phổ biến nhất

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân hàng; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật ngân hàng;hiểu cách thức quản lí và hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động ngân hàng; ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về nắm được khái niệm, đặc điểm và nội dung của các quan hệ tư pháp quốc tế; vị trí pháp lý của tư pháp quốc tế. Nắm được dung các loại nguồn và mối quan hệ giữa các loại nguồn trong tư pháp quốc tế. Nắm được khái niệm, nguyên nhân, phạm vi của xung đột pháp luật và các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về những vấn đề lí luận cơ bản về luật thương mại quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản của WTO;pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa (Xác định hàng hóa và hệ thống HS; Các qui định về thuế quan; các qui định về chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;...

Chúc anh/chị học tập tốt!


Các khoá học phổ biến - chương trình Đại học

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phương pháp luận và nghiệp vụ, kỹ năng quản trị kinh doanh , chủ động dự báo được các tình huống xảy ra và ứng xử chuẩn xác nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh , ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các mô hình cơ bản, có hệ thống về các nguyên lý chung của kinh tế vĩ mô; các phương pháp cần thiết để phân tích và đánh giá , đề xuất việc hoàn thiện các mục tiêu, công cụ và chính sách kinh tế ở tầm vĩ mô đang được sử dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các kiến thức cơ bản của tiếng Trung Quốc, bao gồm chữ Hán (các nét, bộ thủ, quy tắc viết chữ), ngữ âm (cách phát âm tiếng Hán), từ vựng và ngữ pháp. 

Chúc anh/chị học tập tốt!


Các chuyên đề phổ biến