Các khoá học phổ biến nhất

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân hàng; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật ngân hàng;hiểu cách thức quản lí và hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động ngân hàng; ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về nắm được khái niệm, đặc điểm và nội dung của các quan hệ tư pháp quốc tế; vị trí pháp lý của tư pháp quốc tế. Nắm được dung các loại nguồn và mối quan hệ giữa các loại nguồn trong tư pháp quốc tế. Nắm được khái niệm, nguyên nhân, phạm vi của xung đột pháp luật và các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về những vấn đề lí luận cơ bản về luật thương mại quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản của WTO;pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa (Xác định hàng hóa và hệ thống HS; Các qui định về thuế quan; các qui định về chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;...

Chúc anh/chị học tập tốt!


Các khoá học phổ biến - chương trình Đại học

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phương pháp luận và nghiệp vụ, kỹ năng quản trị kinh doanh , chủ động dự báo được các tình huống xảy ra và ứng xử chuẩn xác nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh , ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các mô hình cơ bản, có hệ thống về các nguyên lý chung của kinh tế vĩ mô; các phương pháp cần thiết để phân tích và đánh giá , đề xuất việc hoàn thiện các mục tiêu, công cụ và chính sách kinh tế ở tầm vĩ mô đang được sử dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các kiến thức cơ bản của tiếng Trung Quốc, bao gồm chữ Hán (các nét, bộ thủ, quy tắc viết chữ), ngữ âm (cách phát âm tiếng Hán), từ vựng và ngữ pháp. 

Chúc anh/chị học tập tốt!


Các chuyên đề phổ biến

Nội dung chuyên đề cung cấp cho các anh chị sinh viên các vấn đề liên quan tới pháp luật khi chấm dứt và giải thể doanh nghiệp. Bản chất doanh nghiệp cũng như một thực thể xã hội có sinh ra hoạt động, tồn tại, cũng có thể bị mất đi. Hiểu rõ các thủ tục về giải thể và phá sản của doanh nghiệp cần nắm được các thủ tục pháp lý để chấm dứt hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

Nội dung chuyên đề cung cấp cho sinh viên các kiến thức về pháp luật liên quan tới hoạt động doanh nghiệp, những vấn đề pháp lý, những nội dung liên quan tới doanh nghiệp trong quá trình bắt đầu hoạt động trong quá trình kinh doanh: vấn đề liên quan đến ký kết hợp đồng, cạnh tranh, những căn cứ áp dụng, các quy định liên quan đến khi hoạt động doanh nghiệp, pháp luật quy định đến trong trường hợp này, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường,

Nội dung chuyên đề cung cấp cho sinh viên khi khởi sự doanh nghiệp cần những điều kiện, môi trường pháp lý, các căn cứ, các quy định của pháp luật, những văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới mà các chủ thể kinh doanh nói chung hay các cá nhân tổ chức muốn khởi nghiệp, khởi sự.