Nội dung chuyên đề:

Nội dung môn học nhằm cung cấp kiến thức về khái niệm luật tố tụng hình sự và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; thuộc tính, khái niệm, nguồn chứng cứ, đối tượng, nghĩa vụ và quá trình chứng minh; căn cứ, đối tượng, thẩm quyền và thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự; ...

Chuyên đề nhằm mục đích:

- Nhận diện được trành chấp trong kinh doanh cung như các đặc điểm và yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

- hiểu được bản chất từng phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu:

- Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền nói chung

- Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu, viễn thông

- Hành vi kiểm soát lạm dụng vị trí độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực điện lực và vận chuyên hàng hóa bằng đường sắt

Chuyên đề giới thiệu về các hình thức huy động

- Huy động bằng nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng

- Huy động vốn bằng vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác

- Huy động vốn bằng vay vốn của NHNN

Chuyên đề nhằm múc đích giúp người đọc nắm được:

- Các quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng

- Các chế độ tài sản của vợ chồng

- Các quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ chồng, giữa vợ chồng với người thứ ba

- Trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu:

- Khái niệm chung, đặc trưng và nội dung hợp đồng lao động; 

- Những vấn đề pháp lý về giao kết, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và hậu quả pháp lý

- Hợp đồng lao động vô hiệu và cách thức xử lý

- Vận dụng nhận thức lý luận để giải quyết những tình huống thực tiễn về hợp đồng lao động