Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các kiến thức cơ bản của tiếng Trung Quốc, bao gồm chữ Hán (các nét, bộ thủ, quy tắc viết chữ), ngữ âm (cách phát âm tiếng Hán), từ vựng và ngữ pháp. 

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về việc nghiên cứu Văn hóa học, các cách tiếp cận nghiên cứu văn hóa. Ngoài ra,  Anh/ chị còn nắm được đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam, biết được ý nghĩa của việc nghiên cứu Văn hóa học và Đại cương văn hóa Việt Nam.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung khóa học giới thiệu về cách thức, phương pháp, ... giao tiếp bằng tiếng Hàn.