Nội dung chuyên đề:

- Khái quát chung về lưu trữ dữ liệu trực tuyến

- Một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến phổ biến nhất hiện nay

- Kỹ năng sử dụng dịch vụ Google - Drive một dịch vụ lưu trữ liệu trực tuyến của Google

- Thực hành tương tác trên Google Drive 

Nội dung chuyên đề về:

- Tìm hiểu chung về Google

- Cung cấp Kỹ năng Tìm kiếm thông tin trên Google

- Đăng ký và quản lý thông tin tài khoản cá nhân

- Kỹ năng Sử dụng Gmail 

Nội dung chuyên đề về:

  • Khái niệm đàm phán
  • Bản chất hoạt động đàm phán
  • Các hình thức đàm phán
  • Quy trình của một cuộc đàm phán
  •  Đo lường thành công của cuộc đàm phán
  • Hành vi phi ngôn ngữ trong đàm phán
  • Những điều cần tránh trong đàm phán thương lượng

Nội dung chuyên đề:

- Khái niệm nhóm

- Lợi ích của làm việc theo nhóm

- Các yếu tố cần thiết để nhóm làm việc hiệu quả

- Các giai đoạn phát triển nhóm

- Trách nhiệm cá nhân trong công việc nhóm

- Vấn đề giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm

Nội dung chuyên đề về: 

• Khái niệm giao tiếp

• Lợi ích từ khả năng giao tiếp tốt

• Các phương tiện giao tiếp

• Giao tiếp là một nghệ thuật

• Một số vấn đề cần lưu ý trong giao tiếp ứng xử

Nội dung chuyên đề về: 

Nhận biết năng lực bản thân.

- Mô hình cửa sổ Johari.

- Phương pháp nhận biết năng lực tốt nhất của bản thân – RBS.

- Tự tin vào khả năng và giá trị của bản thân.

- Kiểm soát cảm xúc và hành vi của bản thân.

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những các kiến thức cơ bản của Logic học như Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của Logic học, phán đoán, suy luận và suy luận suy diễn, suy luận quy nạp, giả thuyết, chứng minh, bác bỏ…

Nội dung chuyên đề nhằm mục đích giúp:

- Hiểu được vai trò của cá nhân trong xã hội

- Hiểu biết về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, cá nhân và xã hội

- Ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của xã hội

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng nhân hiệu cá nhân