Tổng quan các tuần lễ

 • Nội dung chung

  CHÀO MỪNG ANH/ CHỊ THAM GIA KHOÁ HỌC!

  Môn học: Đại cương Văn hóa Việt Nam - EN01

  Đăng ký mua giáo trình in

  Xem giáo trình/tài liệu online

  Bài giảng:

  TS. Trần Thị Hồng Thúy 

  Hỗ trợ kỹ thuật:

  Vũ Hoàng Đức - ducvh@ehou.edu.vn - (024)3623-0853

 • Bài 1: Khái lược về văn hóa học và đại cương văn hóa Việt Nam

 • Bài 2: Bản sắc văn hóa Việt Nam (Mặt tinh thần của văn hóa Việt Nam)

   

  Trong tuần này, Anh/ chị sẽ biết được cơ sở hình thành, các đặc điểm của một số tôn giáo cơ bản và các hình thức tín ngưỡng cơ bản, ... ở Việt Nam