Tổng quan các tuần lễ

 • Nội dung chung

  CHÀO MỪNG ANH/ CHỊ THAM GIA KHOÁ HỌC!

  Môn học: Đại cương Văn hóa Việt Nam - EN01

  Đăng ký mua giáo trình in

  Xem giáo trình/tài liệu online

  Bài giảng:

  TS. Trần Thị Hồng Thúy 

  Hỗ trợ kỹ thuật:

  Vũ Hoàng Đức - ducvh@ehou.edu.vn - (024)3623-0853

  • Bài 1: Khái lược về văn hóa học và đại cương văn hóa Việt Nam

  • Bài 2: Bản sắc văn hóa Việt Nam (Mặt tinh thần của văn hóa Việt Nam)

    

   Trong tuần này, Anh/ chị sẽ biết được cơ sở hình thành, các đặc điểm của một số tôn giáo cơ bản và các hình thức tín ngưỡng cơ bản, ... ở Việt Nam

  • Bài 3: Bản sắc văn hóa Việt Nam ( Mặt thực tiễn của văn hóa Việt Nam)

   Trong tuần này,  Anh/ chị sẽ biết được cơ sở hình thành, các phẩm chất nổi trội trong tính cách của người Việt Nam và các đặc trưng của văn hóa làng xã Việt Nam và lý giải được các đặc trưng đó dưới góc độ văn hóa.

  • Bài 4: Văn hóa Việt Nam trong quan hệ với văn hóa bên ngoài

    

   Trong tuần này,  Anh/ chị sẽ biết được quá trình, nội dung và kết quả đạt được qua quá trình giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, văn hóa phương Tây.