Tổng quan các tuần lễ

 • Nội dung chung

  CHÀO MỪNG ANH/CHỊ THAM GIA KHOÁ HỌC!

  Môn học: Quản trị kinh doanh - BA23/EG23 (demo)


  Đăng ký mua giáo trình in
  Xem giáo trình online

  Bài giảng:

        TS. Nguyễn Thị Thu Hường 

   

  Hỗ trợ kỹ thuật:

            Vũ Hoàng Đức - ducvh@ehou.edu.vn - (024)3623-0853

   

 • Bài 1: Tổng quan về kinh doanh và quản trị kinh doanh


 • Bài 2: Quy luật và nguyên tắc trong quản trị kinh doanh

  Trong tuần này, anh/chị sẽ được hiểu rõ để kinh doanh thành công, các doanh nghiệp phải tuân theo những ràng buộc mang tính quy luật, nguyên tắc cơ bản trên thị trường và có thể vận dụng một số quy luật trong kinh doanh