• Nội dung chung

  CHÀO MỪNG ANH/CHỊ THAM GIA KHOÁ HỌC!

  Môn học: Lập trình cho thiết bị di động - IT18  Bài giảng:

  ThS. Mai Thị Thúy Hà 

  Hỗ trợ kỹ thuật:

  Trần Tuấn Anh - anhtt@ehou.edu.vn - (024)3623-0853

Bài 3: Các kỹ thuật nâng cao trên J2ME