Tổng quan các tuần lễ

 • Nội dung chung

  CHÀO MỪNG ANH CHỊ THAM GIA CHUYÊN ĐỀ!

  Chuyên đề: Khai thác Dịch vụ Google

  Giảng viên: ThS. Ngô Văn Đức

  Nội dung chuyên đề về:

  - Tìm hiểu chung về Google

  - Cung cấp Kỹ năng Tìm kiếm thông tin trên Google

  - Đăng ký và quản lý thông tin tài khoản cá nhân

  - Kỹ năng Sử dụng Gmail