Tổng quan các tuần lễ

 • Nội dung chung

  CHÀO MỪNG ANH/CHỊ THAM GIA CHUYÊN ĐỀ

  Chuyên đề: Dịch vụ lưu trữ trực tuyến

  Bài giảng: Th. Ngô Văn Đức

  Nội dung chuyên đề:

  - Khái quát chung về lưu trữ dữ liệu trực tuyến

  - Một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến phổ biến nhất hiện nay

  - Kỹ năng sử dụng dịch vụ Google - Drive một dịch vụ lưu trữ liệu trực tuyến của Google

  - Thực hành tương tác trên Google Drive