Danh mục Chuyên đề Tin học

Chuyên đề nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng chức năng Sort:

- Sắp xếp Tăng dần cột [điểm TB]

- Sắp xếp Giảm dần cột [Lớp] và nếu trùng nhau thì sắp xếp cột [Điểm TB] tăng dần

Chuyên đề nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng chức năng Filter:

- Danh sách SV có điểm >50đ

- Danh sách SV thuộc khoa CNTT

- Danh sách SV có Họ tên chứa chữ H ở đầu

- Danh sách SV từ (>=80đ và <98đ) hoặc <50đ

Chuyên đề hướng dẫn sử dụng chức năng Conditional Formating:

- Đánh dấu nhanh các ô thỏa mãn các điều kiện cơ bản

- Đánh dấu nhanh các ô theo luật cao/thâp

- Định dạng theo độ lệch Dât Bars

- Định dạng theo độ biến thiên Color Scales

- Định dạng theo biểu tượng phân nhóm Icaon Sets

Chuyên đề nhằm mục đích cung cấp các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, định dạng trang tính, sử dụng các hàm cơ bản, định dạng trang in trong Excel, hướng dẫn một số thao tác làm việc với bảng tính, định dạng trang tính, sử dụng các hàm và định dạng trang in trong Excel và vận dụng kiến thức để thực hành với bảng tính, định dạng trang tính, ứng dụng các hàm và định mức thực hiện in ấn trong Excel

Chuyên đề này giới thiệu về Word 2016 và các thao tác cơ bản, Định dạng văn bản và chèn các đối tượng cơ bản