Danh mục Học phần theo chương trình Đại học

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phương pháp luận và nghiệp vụ, kỹ năng quản trị kinh doanh , chủ động dự báo được các tình huống xảy ra và ứng xử chuẩn xác nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh , ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các mô hình cơ bản, có hệ thống về các nguyên lý chung của kinh tế vĩ mô; các phương pháp cần thiết để phân tích và đánh giá , đề xuất việc hoàn thiện các mục tiêu, công cụ và chính sách kinh tế ở tầm vĩ mô đang được sử dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các kiến thức cơ bản của tiếng Trung Quốc, bao gồm chữ Hán (các nét, bộ thủ, quy tắc viết chữ), ngữ âm (cách phát âm tiếng Hán), từ vựng và ngữ pháp. 

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về việc nghiên cứu Văn hóa học, các cách tiếp cận nghiên cứu văn hóa. Ngoài ra,  Anh/ chị còn nắm được đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam, biết được ý nghĩa của việc nghiên cứu Văn hóa học và Đại cương văn hóa Việt Nam.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung khóa học giới thiệu về cách thức, phương pháp, ... giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân hàng; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật ngân hàng;hiểu cách thức quản lí và hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động ngân hàng; ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về nắm được khái niệm, đặc điểm và nội dung của các quan hệ tư pháp quốc tế; vị trí pháp lý của tư pháp quốc tế. Nắm được dung các loại nguồn và mối quan hệ giữa các loại nguồn trong tư pháp quốc tế. Nắm được khái niệm, nguyên nhân, phạm vi của xung đột pháp luật và các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về những vấn đề lí luận cơ bản về luật thương mại quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản của WTO;pháp luật của WTO điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa (Xác định hàng hóa và hệ thống HS; Các qui định về thuế quan; các qui định về chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết được khái niệm, bản chất đặc thù của quan hệ đất đai so với các quan hệ tài sản khác, nội dung của các quan hệ pháp luật đất đai; Nắm được nội dung cơ bản của các chế định: sở hữu toàn dân về đất đai; quản lí nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; Nắm được các nội dung mang tính nguyên tắc chung về quản lý là sử dụng đối với mọi loại đất trong phạm vi lãnh thổ quốc gia; đồng thời, phân biệt được sự khác nhau cơ bản về chế độ quản lý và sử dụng đối với từng nhóm đất

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung môn học nhằm cung cấp kiến thức về khái niệm luật tố tụng hình sự và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; thuộc tính, khái niệm, nguồn chứng cứ, đối tượng, nghĩa vụ và quá trình chứng minh; căn cứ, đối tượng, thẩm quyền và thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự; ...

Chúc anh chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan đến pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại; hiểu được đặc trưng cơ bản của pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại. Nắm được các yếu tố của quan hệ pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp (chủ thể; khách thể, nội dung quyền) trong hoạt động thương mại; ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về luật lao động; Tư vấn cho các đối tượng là NSDLĐ, NLĐ, cá nhân và tổ chức khác về các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực luật lao động; Soạn thảo các văn bản thông dụng trong lĩnh vực lao động như: HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động...; Tham gia giải quyết các vụ việc thông thường trong lĩnh vực lao động...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên cung cấp và luyện cách sử dụng khoảng hơn 2000 từ mới cùng nhiều thuật ngữ pháp lý thông dụng về 20 chủ đề.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế; Nắm được cơ sở, tính chất và nội dung của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia; Trình bày được nội dung và thực tiễn thực hiện các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; Nhận diện được khái niệm, nội dung và phương thức thực hiện chủ quyền quốc gia đối với dân cư; Trình bày được khái niệm, phân loại và quy chế pháp lí của lãnh thổ trong luật quốc tế...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về pháp luật hợp đồng trong kinh doanh; hiểu được thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết các vụ việc cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh; nắm được bản chất của trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài và nguyên tắc cơ bản của tố tụng trọng tài cũng như ưu điểm và hạn chế của thủ tục tố tụng này...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phương pháp lập trình trên mobile bằng công nghệ J2ME và phương pháp lập trình trên công nghệ Android. Qua đó, người học có thể xây dựng các phần mềm trên điện thoại di động ứng dụng vào thực tiễn hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển hiện nay.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hiểu được khái niệm về Lập trình Web; nắm vững công nghệ ASP.NET; xây dựng được các ứng dụng trên nền Web để xử lý các bài toán về Thương mại điện tử, Thông tin điện tử, …

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm cấu trúc dữ liệu và Thuật toán, nắm được các cấu trúc dữ liệu cơ bản: Mảng, Danh sách và vận dụng được một số cấu trúc dữ liệu đặc biệt: Hàng đợi, Ngăn xếp, Cây, Đồ thị, ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về ngôn ngữ, từ vựng về văn phong thương mại được sử dụng trong kinh doanh. Người học biết cách viết thư tín và các văn bản thương mại cơ bản.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm giúp sinh viên nắm được cơ chế hoạt động của thị trường, cụ thể: mô tả hành vi của người mua, hành vi của người bán, sự tác động qua lại giữa người mua và người bán hình thành giá và sản lượng trao đổi.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm nắm được những kiến thức cơ bản về lý thuyết vĩ mô về tài chính, tiền tệ và Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường,hiểu biết và phân tích được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính,có khả năng nghiên cứu những vấn đề về lạm phát, lãi suất, thị trường tài chính, hoạt động của các trung gian tài chính, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương; rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng tổng hợp, phân tích thông tin, trình bày vấn đề nghiên cứu

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết bản chất của tài chính doanh nghiệp, thế nào là tài chính doanh nghiệp, về hình thức là vốn và quỹ tiền tệ những bản chất đó là những mỗi quan hệ tài chính biểu hiện dưới hình thức giá trị tiền tệ mà chúng ta sẽ nghiên cứu những mối quan hệ đó.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Học xong môn này anh/ chị sẽ nắm được cơ sở toán học dùng cho việc nghiên cứu các hiện tượng mang tính ngẫu nhiên trong kinh tế, xã hội và tự nhiên. Tạo cơ sở để học tập các môn toán kinh tế, trực tiếp là môn kinh tế lượng, các môn khoa học khác có liên quan đến việc thu thập, xử lý các số liệu bất định, tức là thông tin không đầy đủ. Rèn luyện, nâng cao khả năng tư duy và tính năng động trong phân tích và lựa chọn quyết định kinh tế tối ưu cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong mỗi chương, ngoài phần lý luận còn có các vấn đề thực tiễn bức xúc cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để soi sáng và giải quyết, được chia thành từng bài học cụ thể.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, các vấn đề cơ bản của môn Đại số tuyến tính, các phương pháp giải toán để sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức liên quan thuộc các học phần sau này thuộc cơ sở ngành (có sử dụng công cụ toán học), đồng thời có thể sử dụng các kiến thức của Đại số vào việc nghiên cứu khoa học của ngành

 Chúc Anh/chị học tập tốt!

Nội dung môn học giúp sinh viên nắm được lượng từ vựng và kỹ năng tiếng Anh trình độ sơ cấp và nắm được các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc,Viết về các chủ điểm giao tiếp hàng ngày trên cơ sở khối lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản: thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành… 

Chúc anh/chị học tập tốt!