Danh mục Ngành Công nghệ thông tin

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phương pháp lập trình trên mobile bằng công nghệ J2ME và phương pháp lập trình trên công nghệ Android. Qua đó, người học có thể xây dựng các phần mềm trên điện thoại di động ứng dụng vào thực tiễn hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển hiện nay.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hiểu được khái niệm về Lập trình Web; nắm vững công nghệ ASP.NET; xây dựng được các ứng dụng trên nền Web để xử lý các bài toán về Thương mại điện tử, Thông tin điện tử, …

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm cấu trúc dữ liệu và Thuật toán, nắm được các cấu trúc dữ liệu cơ bản: Mảng, Danh sách và vận dụng được một số cấu trúc dữ liệu đặc biệt: Hàng đợi, Ngăn xếp, Cây, Đồ thị, ...

Chúc anh/chị học tập tốt!