Danh mục Ngành Kế toán

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về ngôn ngữ, từ vựng về văn phong thương mại được sử dụng trong kinh doanh. Người học biết cách viết thư tín và các văn bản thương mại cơ bản.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm giúp sinh viên nắm được cơ chế hoạt động của thị trường, cụ thể: mô tả hành vi của người mua, hành vi của người bán, sự tác động qua lại giữa người mua và người bán hình thành giá và sản lượng trao đổi.

Chúc anh/chị học tập tốt!