Công nghệ thông tin

Các khoá học online được gắn thẻ "công nghệ thông tin": 6

Chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu nộ dung các thuật toán Selection Sort, Subble Sort, Quick Sort và áp dụng giải các bài toán kĩ thuận liên quan

Chuyên đề nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng chức năng Sort:

- Sắp xếp Tăng dần cột [điểm TB]

- Sắp xếp Giảm dần cột [Lớp] và nếu trùng nhau thì sắp xếp cột [Điểm TB] tăng dần

Chuyên đề nhằm mục đích cung cấp các thao tác cơ bản để làm việc với bảng tính, định dạng trang tính, sử dụng các hàm cơ bản, định dạng trang in trong Excel, hướng dẫn một số thao tác làm việc với bảng tính, định dạng trang tính, sử dụng các hàm và định dạng trang in trong Excel và vận dụng kiến thức để thực hành với bảng tính, định dạng trang tính, ứng dụng các hàm và định mức thực hiện in ấn trong Excel

Chuyên đề này giới thiệu về Word 2016 và các thao tác cơ bản, Định dạng văn bản và chèn các đối tượng cơ bản

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phương pháp lập trình trên mobile bằng công nghệ J2ME và phương pháp lập trình trên công nghệ Android. Qua đó, người học có thể xây dựng các phần mềm trên điện thoại di động ứng dụng vào thực tiễn hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển hiện nay.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hiểu được khái niệm về Lập trình Web; nắm vững công nghệ ASP.NET; xây dựng được các ứng dụng trên nền Web để xử lý các bài toán về Thương mại điện tử, Thông tin điện tử, …

Chúc anh/chị học tập tốt!