Luật Kinh tế

Các khoá học online được gắn thẻ "luật kinh tế": 6

Chuyên đề nhằm mục đích:

- Nhận diện được trành chấp trong kinh doanh cung như các đặc điểm và yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

- hiểu được bản chất từng phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu:

- Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền nói chung

- Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu, viễn thông

- Hành vi kiểm soát lạm dụng vị trí độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực điện lực và vận chuyên hàng hóa bằng đường sắt

Chuyên đề giới thiệu về các hình thức huy động

- Huy động bằng nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng

- Huy động vốn bằng vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác

- Huy động vốn bằng vay vốn của NHNN

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan đến pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại; hiểu được đặc trưng cơ bản của pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại. Nắm được các yếu tố của quan hệ pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp (chủ thể; khách thể, nội dung quyền) trong hoạt động thương mại; ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên cung cấp và luyện cách sử dụng khoảng hơn 2000 từ mới cùng nhiều thuật ngữ pháp lý thông dụng về 20 chủ đề.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế; Nắm được cơ sở, tính chất và nội dung của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia; Trình bày được nội dung và thực tiễn thực hiện các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; Nhận diện được khái niệm, nội dung và phương thức thực hiện chủ quyền quốc gia đối với dân cư; Trình bày được khái niệm, phân loại và quy chế pháp lí của lãnh thổ trong luật quốc tế...

Chúc anh/chị học tập tốt!