Nổi bật

Các khoá học online được gắn thẻ "nổi bật": 13

Chuyên đề nhằm mục đích giúp người học tìm hiểu bài toán cây bao trùm ngắn nhất, tìm hiểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất, hiểu và nắm được Thuật toán Kurskal và thuật toán Dijkstra

Chuyên đề nhằm mục đích:

- Nhận diện được trành chấp trong kinh doanh cung như các đặc điểm và yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

- hiểu được bản chất từng phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Chuyên đề giới thiệu về các hình thức huy động

- Huy động bằng nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng

- Huy động vốn bằng vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác

- Huy động vốn bằng vay vốn của NHNN

Nội dung chuyên đề nhằm mục đích giúp:

- Hiểu được vai trò của cá nhân trong xã hội

- Hiểu biết về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, cá nhân và xã hội

- Ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của xã hội

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng nhân hiệu cá nhân

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về phương pháp luận và nghiệp vụ, kỹ năng quản trị kinh doanh , chủ động dự báo được các tình huống xảy ra và ứng xử chuẩn xác nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh , ...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung khóa học giới thiệu về cách thức, phương pháp, ... giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế; Nắm được cơ sở, tính chất và nội dung của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia; Trình bày được nội dung và thực tiễn thực hiện các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; Nhận diện được khái niệm, nội dung và phương thức thực hiện chủ quyền quốc gia đối với dân cư; Trình bày được khái niệm, phân loại và quy chế pháp lí của lãnh thổ trong luật quốc tế...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hiểu được khái niệm về Lập trình Web; nắm vững công nghệ ASP.NET; xây dựng được các ứng dụng trên nền Web để xử lý các bài toán về Thương mại điện tử, Thông tin điện tử, …

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về ngôn ngữ, từ vựng về văn phong thương mại được sử dụng trong kinh doanh. Người học biết cách viết thư tín và các văn bản thương mại cơ bản.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Danh mục: Ngành Kế toán

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết bản chất của tài chính doanh nghiệp, thế nào là tài chính doanh nghiệp, về hình thức là vốn và quỹ tiền tệ những bản chất đó là những mỗi quan hệ tài chính biểu hiện dưới hình thức giá trị tiền tệ mà chúng ta sẽ nghiên cứu những mối quan hệ đó.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Danh mục: Môn chung

Học xong môn này anh/ chị sẽ nắm được cơ sở toán học dùng cho việc nghiên cứu các hiện tượng mang tính ngẫu nhiên trong kinh tế, xã hội và tự nhiên. Tạo cơ sở để học tập các môn toán kinh tế, trực tiếp là môn kinh tế lượng, các môn khoa học khác có liên quan đến việc thu thập, xử lý các số liệu bất định, tức là thông tin không đầy đủ. Rèn luyện, nâng cao khả năng tư duy và tính năng động trong phân tích và lựa chọn quyết định kinh tế tối ưu cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Danh mục: Môn chung

Nội dung chương trình đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong mỗi chương, ngoài phần lý luận còn có các vấn đề thực tiễn bức xúc cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để soi sáng và giải quyết, được chia thành từng bài học cụ thể.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Danh mục: Môn chung