Toán học

Các khoá học online được gắn thẻ "toán học": 3

Chuyên đề nhằm mục đích giúp người học tìm hiểu bài toán cây bao trùm ngắn nhất, tìm hiểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất, hiểu và nắm được Thuật toán Kurskal và thuật toán Dijkstra

Học xong môn này anh/ chị sẽ nắm được cơ sở toán học dùng cho việc nghiên cứu các hiện tượng mang tính ngẫu nhiên trong kinh tế, xã hội và tự nhiên. Tạo cơ sở để học tập các môn toán kinh tế, trực tiếp là môn kinh tế lượng, các môn khoa học khác có liên quan đến việc thu thập, xử lý các số liệu bất định, tức là thông tin không đầy đủ. Rèn luyện, nâng cao khả năng tư duy và tính năng động trong phân tích và lựa chọn quyết định kinh tế tối ưu cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Danh mục: Môn chung

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, các vấn đề cơ bản của môn Đại số tuyến tính, các phương pháp giải toán để sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức liên quan thuộc các học phần sau này thuộc cơ sở ngành (có sử dụng công cụ toán học), đồng thời có thể sử dụng các kiến thức của Đại số vào việc nghiên cứu khoa học của ngành

 Chúc Anh/chị học tập tốt!

Danh mục: Môn chung