Văn hoá-xã hội

Các khoá học online được gắn thẻ "văn hoá-xã hội": 5

Chuyên đề nhằm múc đích giúp người đọc nắm được:

- Các quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng

- Các chế độ tài sản của vợ chồng

- Các quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ chồng, giữa vợ chồng với người thứ ba

- Trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu:

- Khái niệm chung, đặc trưng và nội dung hợp đồng lao động; 

- Những vấn đề pháp lý về giao kết, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và hậu quả pháp lý

- Hợp đồng lao động vô hiệu và cách thức xử lý

- Vận dụng nhận thức lý luận để giải quyết những tình huống thực tiễn về hợp đồng lao động

Nội dung chương trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về việc nghiên cứu Văn hóa học, các cách tiếp cận nghiên cứu văn hóa. Ngoài ra,  Anh/ chị còn nắm được đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam, biết được ý nghĩa của việc nghiên cứu Văn hóa học và Đại cương văn hóa Việt Nam.

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về luật lao động; Tư vấn cho các đối tượng là NSDLĐ, NLĐ, cá nhân và tổ chức khác về các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực luật lao động; Soạn thảo các văn bản thông dụng trong lĩnh vực lao động như: HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động...; Tham gia giải quyết các vụ việc thông thường trong lĩnh vực lao động...

Chúc anh/chị học tập tốt!

Nội dung chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên cung cấp và luyện cách sử dụng khoảng hơn 2000 từ mới cùng nhiều thuật ngữ pháp lý thông dụng về 20 chủ đề.

Chúc anh/chị học tập tốt!